استودیو فردا

متمایز در کیفیت و خدمات استودیویی

استودیو فردا واقع در غرب تهران از اولین استودیوهای فیلمسازی دارای مجوز بخش خصوصی محسوب می‌شود که به همه همکاران عرصه صنعت تصویر کشور، خدمات استودیویی در بخش صدا و تصویر (استودیو کروماکی، وایت روم، بلک باکس) و تجهیزات فیلمسازی ارائه می‌نماید.