پلاتــو

واقع در شعبه یک استودیو فردا

پلاتـوی استودیو فردا

 در استودیو فردا فضای مناسب جهت تصویربرداری پروژه‌های آموزشی و گفتگو محور با ابعاد 4 متر در 10 متر و ارتفاع 3 متر آماده شده‌ است. همیشه سه دیوار این استودیو به همراه کف به رنگ سبز کروماکی هستند.

استودیو ضبط فیلم آموزشی استودیو فردا

استودیو ضبط فیلم آموزشی

استودیو ضبط فیلم آموزشی استودیو فردا در قالب یک پلاتو آماده تولید انواع فیلم آموزشیست. اگر مدرس یا استاد هستید، کافیست فقط محتوایتان را همراه خودتان بیاورید.

پلاتوی گفتگو محور

برای ضبط برنامه‌های گفتگو و مصاحبه کافیست فقط به پلاتو استودیو داروپخش بیایید. همه‌ی امکانات برای تولید در پلاتوی استودیو فردا فراهم است.

استودیو آموزشی استودیو فردا
پلاتوی آموزشی استودیو فردا

استودیو دارای آکسسوار

پلاتوی استودیو فردا شعبه داروپخش دارای لوازم و آکسسوار مناسب فیلمبرداری و تصویربرداری انواع پروژه‌های آموزشی و ضبط فیلم می‌باشد.

آدرس استودیو

تهران، خیابان داروپخش، خیابان فروردین سوم، خیابان ۶۳، کوچه سوم، پلاک۹