استودیو وایت روم

وایت روم یک استودیوی با پس زمینه تمام سفید برای فیلم برداری است.