همه چیز درباره کروماکی در این دسته قرار دارد.

,

آی ای ام (اینداستریال لایت اند مجیک)

,

اندی سرکیس، موسس استودیو ایمجینریوم

,

زندگی پی، جادوی تصویر حرفهای شما را باورپذیر می کند.

, ,

ژرژ ملی یس بنیان گذار جلوه های ویژه